วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ทำไมต้องกิฟฟารีน

กิฟฟารีน
• มี Licence of Netowrk และมีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย (Protection of Network) อย่างสมบูรณ์แบบ
• มีความชัดเจนในการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบรนด์ของธุรกิจและแบรนด์ของผลิตภัณฑ์
• มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเศรษฐานะ และมีแนวทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์อันเป็นที่ยอมรับโดยสากล (มีการแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบและมีผลงานวิจัยหลายผลงานรับรอง) โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทในเครือ
• มีผลประกอบการที่สามารถอธิบายถึงการเติบโตในอนาคต โดยปี 2549 มียอดจำหน่ายสูงถึง 3,400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 18% จากปีที่ผ่านมา
• ให้ผลตอบแทนคืนกลับแก่นักธุรกิจสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมียอดจำหน่ายถึงปัจจุบันกว่า 24,00 ล้านบาท และมอบรายได้แก่นักธุรกิจกิฟฟารีนกว่า 9,500 ล้านบาท (ณ มิย. 2550)
• ได้ทำการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าในส่วนของเงินปันผลแทนนักธุรกิจ
• สร้างโอกาสอันเป็นไปได้จริงของมรดกตกทอดที่มอบให้แก่ทายาทนักธุรกิจเครือข่าย
• มีระบบสนับสนุนทางการตลาดที่เปี่ยมประสิทธิภาพเช่น -สถาบันพัฒนานักธุรกิจอิสระกิฟฟารีน

- ศูนย์ธุรกิจพร้อมห้องประชุมกว่า 94 สาขา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของนักธุรกิจทั่วประเทศ
- การแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย (Network Monitoring) เพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟารีนสามารถ ตรวจสอบวิเคราะห์และสามารถติดตามคุณภาพของเครือข่ายได้ จึงทำให้นักธุรกิจกิฟฟารีนประสบความสำเร็จโดยมีต้นทุนในการทำงานที่น้อยที่สุด
กิฟฟารีน มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลในราคาที่ยุติธรรมกว่า 2,000 รายการ ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ สามารถซื้อใช้และซื้อซ้ำได้ตลอดไป อันเป็นที่มาของรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนและเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาททางธุรกิจอย่างแท้จริง
ศักยภาพของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด ผลิตในโรงงานในเครือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวพรรณ และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และสามารถจำหน่ายในราคาปลายทางที่ไม่สูงจนเกินไป ดังนั้น คนไทยส่วนใหญ่จึงสามารถใช้หมดแล้วซื้อซ้ำได้ เป็นผลให้มีการเพิ่มจำนวนการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นทุกปี ดังนั้น จึงเป็นศักยภาพที่จะเพิ่มจำนวนการขายให้มากขึ้นในอนาคต
แผนธุรกิจ ให้ผลประโยชน์มากที่สุดในธุรกิจเครือข่าย ปัจจุบันคือถึง 45 % ของราคาสมาชิก โดยเฉลี่ยผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมชาติในนักธุรกิจระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทำให้โครงสร้างของเครือข่ายแข็งแรงมั่นคงในระยะยาว
การบริการ ที่เอื้อประโยชน์ให้นักธุรกิจเครือข่าย ทำงานได้โดยไม่มีภาระและความเสี่ยง จากศูนย์ธุรกิจกว่า 94 สาขาทั่วประเทศ และนักธุรกิจสามารถสร้างความเติบโตได้จากห้องประชุมของศูนย์ธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
การบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ขายตรงโดยเฉพาะ
นโยบายของบริษัทที่รองรับการเติบโตในระยะยาว
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ การยอมรับและจดจำในตราสินค้า (Brand) ให้โดดเด่นอยู่ในใจของผู้บริโภคตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าหากตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ จะส่งผลให้นักธุรกิจอิสระกิฟฟารีนทำงานได้ง่าย และเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย การคืนกำไรสู่สังคม ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็น การมอบทุนการศึกษา หรือ การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรการกุศลต่างๆ อย่างต่อ

ไม่มีความคิดเห็น: