วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วันนั้น ถึง วันนี้ ของ กิฟฟารีน“เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่าไม่หยุดยั้ง ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จสูงสุด เพื่อชีวิตที่ดีและมีคุณค่า มากขึ้นในสังคม ให้กับสมาชิกกิฟฟารีน ตลอดไป”
กลุ่มบริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทในเครือมีทั้งสิ้น 3 บริษัท คือ 1. บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด2. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด3. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ภายใต้การควบคุมดูแลและค้นคว้าพัฒนาของคณะแพทย์ เภสัชกรและนักเคมีที่มีประสบการณ์อย่างละเอียดพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากทั่วทุกมุมโลก ผลิตและควบคุมคุณภาพโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคำอธิบายอย่างชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์ ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนจึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเกียรติรางวัลแห่งคุณภาพการผลิตที่เราภาคภูมิ
17 มีนาคม 2539 จากความมุ่งมั่นของคณะแพทย์และเภสัชกรไทย ที่ตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 11 ปี ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดและถึงพร้อมด้วยคุณภาพสูงสุด เพื่อคนไทยทุกคน ด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "กิฟฟารีน" GIFFARINE อันประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มของ เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับร่างกาย และผลิตภัณฑ์อาหารสวัสดิการซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยการยึดถือหลักแห่งปรัชญา คือ ความจริงใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงอันเป็นที่มาแห่งความสำเร็จบนเส้นทางสายธุรกิจของบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จวบจนวันนี้ นับเป็นเวลากว่า 11 ปีที่ผลิตภัณฑ์ GIFFARINE ได้เติบโตเคียงคู่สังคมไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการทำตลาดระบบธุรกิจขายตรงหลายชั้นMLM (MULTI – LEVEL MARKETING)หรือธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน และการตลาดที่ดีเยี่ยมรวมถึงระบบการจ่ายผลตอบแทนที่ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งประกันอุบัติภัยอันนำมาซึ่งความมั่นคงและความสำเร็จมาสู่สมาชิกและครอบครัว
ความมั่นคงขององค์กร

1. บริษัทฯจัดตั้งขึ้นมาโดยไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัทเงินทุนหรือธนาคารใดๆ2. บริษัทฯดำเนินงานโดยคณะแพทย์และเภสัชกรที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อนักธุรกิจในทุกกรณี3. บริษัทฯมีการเติบโตด้านยอดขาย จำนวนนักธุรกิจ และศูนย์ธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปัจจุบันเรามียอดนักธุรกิจรวมทั้งสิ้นกว่า 4,300,000* รหัส ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีน ทั่วประเทศกว่า 94 แห่ง และมียอดจำหน่ายรวม 11 ปีถึงปัจจุบันกว่า 24,000 ล้าน*บาท4. บริษัทฯได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย (TDSA) ซึ่งสังกัดสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)5. ได้รับการจดทะเบียนบริษัทขายตรงอย่างถูกต้องตามกฏหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 6. บริษัทฯมีทรัพย์สินโดยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท (เงินฝากธนาคาร, อาคาร, ที่ดิน, ศูนย์ธุรกิจ และโรงงาน)
เกียรติรางวัลเเละการรับรอง
ด้วยความตั้งในจริงในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค เราจึงพิถีพิถันทุกขั้นตอน เริ่มจากการเลือกสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากทั่วทุกมุมโลก ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัยและถูกสุขอนามัยพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพในทุกๆ จุดของการผลิต วันนี้กิฟฟารีนจึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และนี่คือเกียรติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ และ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตรากิฟฟารีน
ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จากสถาบัน BVQI
การรับรองระบบ G.M.P. จากกระทรวงสาธารณสุข
การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ตราสัญลักษณ์ “THAILAND’S BRAND” จากกรมส่งเสริมการส่งออก
รางวัลสมุนไพรคุณภาพ ประจำปี 2544 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การรองรับมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จาก BVQI
การรองรับมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จาก BVQI
ใบประกาศนียบัตรโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร (FOOD SAFTY) จากกระทรวงสาธารณสุข
รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือ PM AWARD ประเภทผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น (Best Exporter) โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
โรงงานของเรา เพราะเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์คือหัวใจสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต จึงก่อตั้งบริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ และ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ เพื่อเป็นโรงงานผลิตสินค้าของตนเอง โดยมีคณะแพทย์และเภสัชกรที่มากไปด้วยประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพการผลิตอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆขั้นตอน ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะไปไปสู่ผู้บริโภคทุกๆท่าน ที่ตั้ง: คลองแปด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ด้วยเงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2007 โดยโรงงานแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ส่วนแรก คือ โรงงานเครื่องสำอาง ในส่วนนี้ จะทำการผลิตเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอาง และยาสามัญประจำบ้านสมุนไพรที่ใช้ทาภายนอก ส่วนที่สอง คือโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร ในส่วนนี้จะผลิตสินค้าที่สามารถบริโภคได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทั่วไป อาหารสุขภาพ หรือแม้แต่ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ซึ่งสกัดจากสมุนไพร


กิฟฟารีนได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการผลิตจึงมีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและเทคโนโลยี ในโรงงานแห่งนี้รวม มูลค่านับพันล้านบาท เพราะตระหนักดีว่า เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือแม้แต่การเลือกเฟ้นวัตถุดิบและสูตรการผลิตนับเป็นหัวใจสำคัญและเป็นที่มาของสินค้าคุณภาพโดยกิฟฟารีนไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น หากแต่ไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และในขณะนี้ประเทศที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจา เพื่อส่งออกไปจำหน่ายมีกว่า 60 ประเทศ หัวใจสำคัญของโรงงานกิฟฟารีน คือ ห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบ ถือ เป็นห้องแลบที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17025 และเป็นโรงงานเครื่องสำอางที่มีตัวแทนจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆเดินทางมาเยี่ยมชมอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น องค์การเภสัชกรรม สถาบัน วิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงงานของกิฟฟารีน ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานจากหลายๆสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ และถือได้ว่าเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเมื่อเทียบกับโรงงานอื่นๆในประเทศไทย รางวัลและมาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ • ISO 9001 ทั้ง 3 โรงงาน ทุก Line การผลิต • ISO 9001 รายแรกในวงการเครื่องสำอางไทย • ISO 9001 รายแรก โรงงานผลิตยาสมุนไพร ไทย • ISO / IEC 17025 ห้อง แลป วิจัย • มาตรฐานโรงงานอาหาร HACCP • GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต • Thailand Brand จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์ • เครื่องหมายมาตรฐาน ม.อ.ก. • เครื่องหมาย Halal จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย • รางวัลสมุนไพรคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข • Prime Minister’s Export Award 2005 จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพานิชย์

สิ่งที่เราภูมิใจ หาใช่เพียงแต่รางวัลหรือมาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น หากแต่สิ่งที่มีค่ากว่านั้นคือ การที่เราซึ่งเป็นบริษัทคนไทย ได้สร้างโรงงานในเมืองไทย ทำให้มีบริษัทรวมถึงโรงงานของคนไทยทั้งหมดกว่า 150 บริษัท ได้มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกับเรา โดย 50% ของบริษัททั้งหมดนี้จัดส่งหีบห่อสินค้าให้กับเรา ส่วนอีก 50% นั้นจัดส่งวัตถุดิบคุณภาพต่างๆในกลุ่มของสมุนไพร เช่น ขมิ้น กระเทียม แตงกวา ฟ้าทะลายโจร หรือน้ำมันหอมระเหยต่างๆเป็นต้น ดังนั้นเมื่อกิฟฟารีนเติบโต บริษัทคนไทยเหล่านี้ก็ล้วนแต่เติบโตไปด้วยกันถือเป็นการกระจายรายได้ไปยังคนงานไทยนับหมื่นนับแสนทั่วประเทศ

ก้าวไกลสู่สากล

กิฟฟารีนได้เก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบหลังจากได้เริ่มสำรวจตลาดในหลาย ๆ ประเทศ มีการจัดตั้งบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

เพื่อรองรับนโยบายเชิงรุกด้านตลาดต่างประเทศ ดูแลเรื่องการร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และร่วมงานเจรจาการค้ากับคู่ค้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกเป็นสื่อกลางให้ ทั้งที่กรุงเทพและในต่างประเทศด้วย
ปัจจุบัน บริษัทกิฟฟารีนมีการส่งออกสินค้าไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น เกาหลี ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น

การบริการ

1. บริษัทฯ มีศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั้งหมด 94 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการบริการที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ในการจำหน่ายสินค้า การอำนวยความสะดวกในการรับเงินปันผลของนักธุรกิจกิฟฟารีน รวมทั้งการจัดอบรมสร้างเสริมความรู้ให้กับนักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ( Giffarine Delivery) เพียงนักธุรกิจโทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 6195222 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้ท่านภายในวันที่ท่านสั่งซื้อ โดยคิดค่าบริการตามระยะทาง
(บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
กิจกรรมเพื่อสังคม

"เราได้ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยเสมอมาเเละตลอดไป"

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ พ.ญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ ที่มีอยู่ในใจตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งบริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ว่าวันใดที่บริษัท ฯ เติบโตมีผลกำไร และมีความมั่นคง ณ วันนั้น บริษัทฯ จะคืนกำไรตอบแทนกลับสู่สังคม จวบจนวันนี้ บริษัทฯได้ก้าวสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เจตนารมณ์อันมุ่งมั่นก็กำเนิดขึ้นสมาดั่งปรารถนา
1. กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา ด้วยความเคารพสูงสุดที่มีต่อพระมงคลเทพมุนี, สมเด็จพระปิยะมหาราช, สมเด็จพระนเรศรวมหาราช และพระสุพรรณกัลยา จึงได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ท่านก่อตั้งเป็น “กองทุนมงคลปิยะสุพรรณกัลยา” เพื่อเป็นเกียรติและก่อเกิดสิริมงคลสูงสุด โดยมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กหญิงกำพร้า ให้ได้เล่าเรียนสูงสุดตามความสามารถ จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 17 ล้านบาท
2. มอบทุนค่าอาหารช้าง ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาเป็นเวลาช้านาน ปัจจุบันค่อยๆ ลดจำนวนลงเรื่อยๆ กอปรกับมีต้นทุนในการเลี้ยงดูค่อนช้างสูง ทางบริษัทฯจึงได้มอบทุนค่าอาหารช้างให้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ จ. ลำปาง เป็นประจำทุกเดือน รวมเป็นเงินกว่า10 ล้านบาท
3. โครงการ “พ่อ-แม่ อุปถัมภ์” โครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ประสบภัยธรณีภิบัติสึนามิ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสตรีแห่งชาติ บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการนี้และบริจาคเงินจำนวน 48,000 บาท ต่อการช่วยเหลือ 1 ครอบครัว
4. โครงการ “ ชั่วโมงนี้...เพื่อเด็ก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี อันเป็นการรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ที่มีรายได้ บริจาครายได้ 1 ชั่วโมง ใน 1 ปี เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาเด็ก โดยบริษัทกิฟฟารีนเป็น 1 ใน 22 บริษัทชั้นนำของเมืองไทยที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นแกนนำช่วยรณรงค์ให้พนักงาน เครือข่ายลูกค้า และประชาชนช่วยบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนตามกำลังศรัทธา
5. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , สภากาชาดไทย, สภาสตรีแห่งชาติ, กองทุนคลื่นน้ำใจ, โครงการหัวใจสีขาวร่วมรณรงค์ต้านภัยเอดส์, มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
จวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทกิฟฟารีนได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 70 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น: